ศูนย์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก : บริษัท 108เทคโน ฟาร์ม
เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารเสริม ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ


ข้อมูลวิชาการ


 รายการ
ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดข้าวโพด
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไฮบริกซ์ 58(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ไวท์เพิร์ล ทีเอ TA155(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด แฟนซีสีม่วง แปซิฟิค(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว(2สี) ไวโอเล็ท ไวท์ 926 F1(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว บิ๊กไวท์ 852 F1(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน สวีทไวท์ 25 F1(การปลูก) ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ไฮบริกซ์ 53(กินดิบ)การปลูก
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์ 3(การปลูก)
ข้าวโพดไฮบริกซ์ 53 กินดิบโฉมใหม่!
รู้ไว้ใช่ว่า ตอน เมล็ดพันธุ์(seed)
ข้อมูลการปลูกผัก
ข้าวโพดข้าวเหนียวโชคดี59มีจำหน่ายแล้ว
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน มาใหม่ มีจำหน่ายแล้ว
เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน(ข้อมูลการปลูก)