เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู
เมล็ดพันธุ์แตงกวา
เมล็ดพันธุ์สลัดผัก
เมล็ดพันธุ์เมล่อน
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป
เมล็ดพันธุ์แตงโม
ผักบุ้งจีน
คะน้า
ถั่วฝักยาว
ดาวเรือง
ฟักทอง
 

 ต้นกล้า ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารพืช ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

เกร็ดความรู้ข้อมูลวิชาการ

ราคาผักวันนี้
 รายการ
บาท
วันจันทร์ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
 คะน้าต้น (กก.)
7 บาท
 คะน้ายอด (กก.)
12 บาท
 กวางตุ้งต้น (กก.)
10 บาท
 กวางตุ้งดอก (กก.)
12 บาท
 ผักบุ้งจีน (กก.)
26 บาท
 ผักชีไทย (กก.)
55 บาท
 ขึ้นฉ่าย (กก.)
50 บาท
 มะระจีน (กก.)
15 บาท
 แตงกวา (กก.)
6 บาท
 บวบเหลี่ยม (กก.)
10 บาท
 ถั่วฝักยาวด้วง (กก.)
32 บาท
 ถั่วฝักยาวเส้น (กก.)
31 บาท
 มะเขือเปราะ (กก.)
16 บาท
 มะเขือยาว (กก.)
20 บาท
 พริกขี้หนูสวน (กก.)
120 บาท
Photo Gallarystats online

CLAUSE (Thailand)   

ผักลูก

ผักหัว