ศูนย์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก : บริษัท 108เทคโน ฟาร์ม
เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารเสริม ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ


ข้อมูลวิชาการ


 รายการ
เมล็ดพันธุ์ กระเพราตราศรแดง
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงตราสิงโต(ข้อมูลการปลูก)
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์กวางตุ้งตราเสือดาว(การปลูก)
สินค้าใหม่! ข้าวโพดหวานเฟรชชี่ ตราตะวันต้นกล้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เฟรชชี่ ตราแอ๊ดว้านซ์ซีด(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์มะระ(หยกไชน่าและหยกกวางเจา)ตราเสือดาว
เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่ม (ข้อมูลการปลูก)
เมล็ดพันธุ์ผักชี ตราศรแดง(ข้อมูลการปลูก)
เมล็ดพันธุ์แมงลัก ตราเสือดาว(ข้อมูลการปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน เรนนี่ ไวท์ F1(ข้อมูลการปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โชคดี 59(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ท๊อปไวท์ 365(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ชูการ์ สตาร์(การปลูก)
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดม่วงซูพรีม 1565(การปลูก)