เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารเสริม ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ


วิธีการปลูกผักไฮโดรโปรนิค

    
  • วิธีการปลูกผักไฮโดรโปรนิค

วันนี้108เทคโนฟาร์ม มาแนะนำวิธีการปลูกผักไฮโดรโปรนิคด้วยอุปกรณ์ที่มีภายในบ้าน ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกร และ ผู้คิดจะปลูกเพื่อรับประทาน


อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1. ภาชนะสำหรับใส่น้ำ เช่น ลังพลาสติก, อ่างน้ำพลาสติก, ฯลฯ โดยมีความสูงไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว 
2. แผ่นโฟมหนาประมาณ 1 นิ้ว หรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้ 
          - สำหรับปลูกผักไทย เจาะรูห่างกันประมาณ 10 - 15 ซม.
          - สำหรับผักสลัด        เจาะรูห่างกันประมาณ 20 - 25 ซม.
3. pH Down น้ำยาปรับลดค่าความเป็นกรด-ด่าง
4. ธาตุอาหาร A, B สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิคส์
5. ถ้วยปลูกพลาสติก
6. ฟองน้ำสำหรับปลูก หรือจะใช้เป็น เพอร์ไรท์+ เวอร์มิลคูไรท์ ก็ได้
7. เมล็ดพันธุ์ผักที่จะปลูก
8. ปั๊มลมและหัวทราย แบบเดียวกับที่ใช้ในตู้ปลา (ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้)
ขั้นตอนที่ 1: อนุบาลเพาะกล้าผักที่เราจะปลูก จะทำในดินเพาะกล้า หรือ วิธีเพาะในฟองน้ำก็ได้ 

ถ้าเป็นวิธีฟองน้ำ นำฟองน้ำมากดในน้ำให้ชุ่มน้ำค่ะ และวางเมล็ด แค่ผิวๆ ถ้าลึกมากเมล็ดจะเน่าแล้วไม่งอก เสร็จแล้วนำมาใส่ในถ้วยปลูกพลาสติกจากนั้นเอาถ้วยถ้วยปลูกมาวางไว้ในถาดโดยใส่น้ำรองในถาด ปลูกในนี้จนกระทั้งเมล็ดเร่ิมงอก หรือ ผักเริ่มมีใบจริงประมาณ 2 ใบ 

ถ้าเป็นวิธีเพาะกล้าด้วยเพอร์ไรท์ เวอร์มิลคูลไลท์​ นำเพอร์ไลท์ Perlite และเวอร์มิคูไลท์ Vermiculite มาผสมกันและใส่ลงในถ้วยปลูก หยอดเมล็ดลงไปในถ้วย ถ้วยละ1เมล็ดนะคะ ไม่ต้องใส่ลึกมากนะคะ รดน้ำเช้าเย็นพร้อมแช่ถ้วยปลูกไว้ในน้ำด้วยนะคะ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำถึงตลอด ระดับความสูงของน้ำประมาณรูปด้านล่างเลยค่ะ ปลูกในนี้จนกระทั้งเมล็ดเร่ิมงอก ผักเริ่มมีใบจริงประมาณ 2 ใบ 


ขั้นตอนที่ 2 ตวงน้ำใส่ลงในภาชนะที่จะปลูกโดยให้ระดับน้ำห่างจากขอบภาชนะประมาณ 1 - 2 นิ้ว 

ขั้นตอนที่ 3. ใส่ธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชHydroponics ลงไป 
ผักสลัดใบเขียว       อายุปลูก 40 - 50 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 2.0 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  EC = 1.4
ผักสลัดใบแดง        อายุปลูก 45 - 55 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 2.0 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  EC = 1.4
ผักโขม,ผักบุ้ง          อายุปลูก 30 - 35 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 2.5 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  EC = 1.8
ผักกวางตุ้ง               อายุปลูก 35 - 40 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 3.0 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  EC = 2.5
ผักกวางตุ้งฮ่องเต้    อายุปลูก 35 - 40 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 3.5 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  EC = 3.0
คะน้า                        อายุปลูก 45 - 55 วัน  ปุ๋ย A,B อย่างละ 4.0 ซีซี/น้ำ 1 ลิตร  EC = 4.0
* การใส่ธาตุอาหาร A และ B ให้ทิ้งระยะการใส่ธาตุอาหารทั้งสองให้ห่างกันประมาณ 4 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ถ้าหากกวนธาตุอาหาร A เข้ากับน้ำดีแล้ว สามารถเติมธาตุอาหาร B ลงไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึง 4 ชั่วโมงได้ 


ขั้นตอนที่ 4. นำแผ่นโฟมหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรูไว้แล้วมาวางปิดด้านบนของภาชนะที่ใช้ปลูก
- สำหรับปลูกผักไทย เจาะรูห่างกันประมาณ 10 - 15 ซม.
- สำหรับผักสลัด เจาะรูห่างกันประมาณ 20 - 25 ซม.

ขั้นตอนที่ 5 นำมาใส่กระถางปลูก แล้วนำไปใส่ในช่องปลูกจนครบทุกช่องและโดยให้ก้นฟองน้ำแตะกับน้ำในภาชนะปลูก (รักษาระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมจนครบอายุปลูกของผักแต่ละชนิด) และควรเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกๆ 7 วัน - 10 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของผักที่ปลูก และอาจจะใส่หัวทรายตู้ปลาเพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำที่ใช้ปลูกด้วยก็ได้ จะทำให้ผักโตเร็วขึ้น


ขั้นตอนที่ 6. ในระหว่างการปลูกหมั่นดูระดับน้ำในภาชนะปลูกอย่าให้แห้ง รักษาระดับน้ำให้น้ำสัมผัสกับรากพืชประมาณ 1 ใน 3 ส่วน  สำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องวัดค่าเป็นกรด-ด่างของน้ำ หรือ pH Meter แนะนำให้สังเกตุที่ผิวน้ำผสมปุ๋ยที่ใช้ปลูกถ้าเริ่มเห็นลักษณะของผิวน้ำเป็นฝ้าหรือคล้ายมีคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำ ผู้ปลูกอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้ำเริ่มมีความเป็นด่างมากขึ้น จึงทำให้ธาตุอาหารพืชบางตัวอยู่ในสภาวะที่พืชดูดซึมไม่ได้  แนะนำให้ผู้ปลูกใช้ pH Down ค่อยๆ หยดลงในน้ำทีละหยด และกวนน้ำให้ฝ้านั้นแตกตัว และคอยสังเกตุว่าฝ้านั้นไม่กลับมา 

ขั้นตอนที่ 7. เมื่อพืชเจริญเติบโต ได้ระยะหนึ่งหรือประมาณ 30 วันหลังจากวันเพาะเมล็ด ปริมาณรากพืชจะมีมากขึ้น เราต้องมีการลดระดับน้ำในภาชนะปลูกลง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่อากาศให้กับรากพืชมากขึ้น โดยจะลดระดับน้ำลงจากเดิมลงไปอีกประมาณ 1 - 2 นิ้ว 

โดยวิธีการเหล่านี้จะเป็นวิธีการที่ดีสำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่คิดว่าจะปลูกผักสลัด หรือผักต่างๆไว้กินเองที่บ้าน เป็นวิธีการที่เกษตรกรต้องสนใจพืชที่ปลูกมากหน่อย แต่ก็จะทำให้ได้พืชที่ปลูกให้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

.............................................................................................
หากท่านต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพ อุปกรณ์การเกษตร ทั้งปลีกและส่ง ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท 108เทคโนฟาร์ม จำกัด
โทร. 092 528 1777
E-mail: [email protected]
www.108technofarm.com
Facebook: www.facebook.com/108technofarm
Line: @108technofarm
IG: 108technofarm
108 เทคโนฟาร์ม

แสดงความคิดเห็น
คุณสมบัติ วันที่ประกาศ 2017-12-06